Panel DirectAdmin

Na naszych serwerach używamy szybkiego panelu DirectAdmin, który daje spore możliwości, np: zakładanie kont pocztowych, dodawanie domen, zarządzanie bazami danych czy podgląd statystyk serwisów.
Specjalnie na potrzeby naszego hostingu została stworzona przyjazna skórka. Oto ona:

SuperHost Data Center

SuperHost dysponuje niezależnymi łączami internetowymi czołowych polskich operatorów (NASK, TINET, PLIX, KIX) o przepustowości 2,5 Gbit/s. Routery BGP zapewniają pełną redundancję łączy i minimalizują wpływ awarii u pojedynczych operatorów na działanie usług. Wszystkie usługi objęte są stałym monitoringiem, który bardzo szybko wychwytuje wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług.

Ewentualne przerwy w dopływie energii elektrycznej oraz chwilowe zmiany napięcia nie mają wpływu na działanie serwerów i usług. Urządzenia UPS zabezpieczają wszystkie urządzenia w centrum danych przed możliwymi usterkami w dostawie prądu. Serwerownia posiada agregat prądotwórczy, który zapewnia nieprzerwane zasilanie wszystkim urządzeniom.

Dostęp do serwerów mają wyłącznie upoważnieni pracownicy zajmujący się infrastrukturą techniczną i posiadający karty dostępowe. Centrum danych objęte jest także systemem monitoringu, a nad jego bezpieczeństwem całodobowo czuwa profesjonalna agencja ochrony.

SuperHost w skrócie:

 • Polska lokalizacja (Gdańsk),
 • Funkcjonuje od 2007 roku
 • Ponad 500 serwerów dedykowanych
 • Łącza: NASK, TINET, PLIX, KIX
 • Ruch sieciowy: ok. 1 Gbit/s, przepustowość: 2,5 Gbit/s

OVH Data Center

Francuska serwerownia OVH posiada oczywiście redundantne zasilanie (UPS oraz agregat prądotwórczy) i łącza w BGP4, co gwarantuje dostępność infrastruktury na poziomie 99,99% w skali roku.

Data Center posiada system chłodzenia cieczą, dzięki czemu zredukowano zużycie energii wykorzystywanej do klimatyzacji o 60%. Natomiast dzięki zastosowaniu procesorów 45nm, zużycie energii zostało zredukowane do 30%, zwiększając jednocześnie moc obliczeniową o te samą wartość procentową.

OVH w skrócie:

 • automatyczne monitorowanie serwerów i reakcja w przypadku awarii,
 • zasilanie zabezpieczone przed przepięciami,
 • redundantna klimatyzacja,
 • sieć światłowodowa podłączona w bezpiecznym – podwójnym obiegu
 • całkowita przepustowość sieci 60Gbps
 • wielokrotne peeringi przez punkty peeringu w Paryżu, Londynie, Frankfurcie i Amsterdamie

Gwarancja SLA

Gwarantujemy, że dostęp do hostingu będzie niezakłócony (stabilny) przez:

– minimum 99,5% czasu w cyklu rocznym (maksymalna łączna przerwa w ciągu roku kalendarzowego to 43 godziny i 40 minut) oraz

– minimum 99% w cyklu miesięcznym (maksymalna łączna przerwa w ciągu miesiąca kalendarzowego to 7 godzin i 20 minut).

Przekroczenie powyższych wartości daje prawo klientowi do bezpłatnego przedłużenia ważności wykupionej usługi o 12 godzin za każdą rozpoczętą godzinę ponad w/w limity (tj. 2h przerwy = 1 dzień przedłużenia ważności usługi).

Ogólne zasady mierzenia przerw w dostępie do serwerów

1. Dostęp do serwera mierzony jest jednocześnie z kilku punktów na świecie. Niedostępność usługi jest uznawana, gdy zgłoszą to na raz wszystkie lokalizacje.

2. W przypadku awarii konta klienta (przy działającym serwerze) wynikłej z naszej winy, moment rozpoczęcia usterki liczony jest od pisemnego zgłoszenia klienta (przez system Help Desk).

3. Do przerw w dostępie do serwerów nie zaliczają się przerwy wynikłe z przyczyn losowych, takich jak: kataklizmy, strajki, wadliwe działanie oprogramowania i sprzętu, czy niedostępność usług telekomunikacyjnych oraz braki w dostawach energii elektrycznej mające charakter masowy.

4. Nie są wliczane także przerwy spowodowane planowanymi pracami konserwacyjnymi wykonywanymi w godz. 22 - 8 (pod warunkiem pojawienia się informacji na stronie ogłoszeń na min. 12 godzin przed planowanym wyłączeniem usługi).